CASE

Sopra Steria: Power of Sharing

Sopra Steria skall arrangera ett event som heter Power of Sharing (PoS). Syftet med eventet är att inspirera kunder, både nya som befintliga att tänka ännu bredare kring digitalisering och digital transformation. Det kommer att arrangeras spännande och intressanta seminarium av såväl interna föreläsare som externa internationella föreläsare. Samt en utställning i anslutning till fika, mingel och after work. Viktigaste punkterna är att allt flyter på både logistiskt och tekniskt under eventet.

Foto: Tim Forsström

Utmaning

Sopra Steria hade på förhand arbetat fram en innovativ grafisk profil och ett intressant program för dagen. Vårt uppdrag som deras eventbyrå blev följande: vi skulle presentera en passande lokal, en stämningshöjande moderator, ta fram en passande eventdesign/dekor samt ett skräddarsytt tekniskt program

Leverans

En projektledare satte ihop ett internt team på One Relation för att ta hand om de olika modulerna i utmaningen. Det första som görs är att hitta rätt seminarielokal. En möteslokal som passar överens med eventets förutsättningar och som matchar krav på såväl ytor, logistik, kost, teknik som budget. En eventproducent från One Relation tog fram ett skräddarsytt dekorkoncept som gick i linje med Sopra Sterias och eventets grafiska profil. En teknisk projektledare sammanställde tillsammans med Sopra Steria ett minutiöst tekniskt körschema och ansvarade för att allt rullade som det skulle under eventet.

Resultat

De två upppdragsgivarna på marknadsavdelningen blev väldigt nöjda med sitt event. Lokalerna var väl anpassade efter eventets förutsättningar. Mingellokalen var inbjudande, luftig och fungerade även bra som utställningsyta. Seminarielokalen var bra anpassad för eventets storlek och den var snyggt dekorerad efter eventets profil. Tekniken fungerade felfritt och det minutiösa programmet klarade av alla hålltider. Uppslutningen av deltagare blev bra och de internationella föreläsarna var imponerade över hur proffsigt uppstyrt hela eventet var.

https://www.soprasteria.se/

Eventet fick ett totalt snitt på 5,45 (6 gradig skala ) – dvs mycket bra! 

96,7% svarar ja på frågan om de vill komma på liknande event nästa år –  Det är vi mycket glada över!

-Monica Forsberg, Sopra Steria

Vi hjälper både små och stora företag att skapa affärer, utveckla personal och påverka marknader genom event och möten. Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?